Bất ngờ xế cổ mục nát bỗng trở nên “long lanh” bên thiếu nữ Đà Thành

Người đẹp và xe : Những khung cảnh đổ nát, chiếc xế cổ hoang tàn, bất chợt chở nên có sức sống hơn khi được tạo dáng cùng với hotgirl Đà Nẵng. 

người đẹp và xe, xế cổ mục nát trở nên có sức sống hơn
Ảnh internet
người đẹp và xe, xế cổ mục nát trở nên có sức sống hơn
Ảnh internet
người đẹp và xe, xế cổ mục nát trở nên có sức sống hơn
Ảnh internet
người đẹp và xe, xế cổ mục nát trở nên có sức sống hơn
Ảnh internet
người đẹp và xe, xế cổ mục nát trở nên có sức sống hơn
Ảnh internet
người đẹp và xe, xế cổ mục nát trở nên có sức sống hơn
Ảnh internet
người đẹp và xe, xế cổ mục nát trở nên có sức sống hơn
Ảnh internet
người đẹp và xe, xế cổ mục nát trở nên có sức sống hơn
Ảnh internet
người đẹp và xe, xế cổ mục nát trở nên có sức sống hơn
Ảnh internet
người đẹp và xe, xế cổ mục nát trở nên có sức sống hơn
Ảnh internet