Video trình diễn siêu xe lamborghini và JonJoi đường trường

Màn trình diễn nảy lửa của các siêu xe khi vào cua tay áo rất báo đạo: