Video top 10 siêu xe đắt nhất thế giới khi về Việt Nam độn giá gấp 3, 4

Dưới đây là video top 10 siêu xe đắt nhất thế giới khi về Việt Nam độn giá gấp 3, 4 cho thấy sự quan liêu về thiếu má của Việt Nam đang ngày 1 dâng cao. Đón xem video bên dưới: