Top 5 siêu xe hybrid nhanh và mạnh nhất thế giới

Top 5 siêu xe hybrid nhanh và mạnh nhất thế giới – Video về các loại siêu xe trình diễn và trưng bày.