Thái Lan than trời vì cùng bảng với Việt Nam ở SEA Games 30

Thái Lan than trời vì cùng bảng với Việt Nam ở SEA Games 30