Mourinho kết thúc tranh cãi về Ronaldo và Messi

Mourinho kết thúc tranh cãi về Ronaldo và Messi