Mơ thấy leo trèo bờ suối mang ý nghĩa gì, đánh con lô đề nào?

Mơ thấy leo trèo bờ suối mang ý nghĩa gì, đánh con lô đề nào?