Đình Trọng dính chấn thương nhẹ sau sau trận Bình Dương

Đình Trọng dính chấn thương nhẹ sau sau trận Bình Dương