Công Phượng chính thức gia nhập Incheon với số áo 23

Công Phượng chính thức gia nhập Incheon với số áo 23