Cách xem ngày tốt đổ trần, lợp mái tháng 11 năm 2018

Việc xem ngày tốt đổ trần, lợp mái rất quan trọng với mong muốn mang đến sự thuận lợi và an toàn cho việc xây dựng. Đối với việc xây nhà thì quan trọng nhất là bạn cần chọn ngày động thổ tiếp sau đó là xem ngày đổ mái, đặt đòn dông để ngôi nhà thêm phần vững chắc. Việc chọn ngày tốt đổ trần, lợp mái cần tránh các ngày bách kỵ bao gồm: Nguyệt kỵ, Dương công kỵ, Sát chủ, Tam nương, Thụ tử.

Danh sách các ngày tốt để bạn đổ trần, lợp mái chính xác nhất

Hãy cùng xem tu vi hang ngay đưa ra bảng ngày, giờ hoàng đạo để gia chủ có thể chọn là ngày giờ tốt nhất để đổ trần và lợp mái tháng 11 năm 2018 nhé.

Thứ năm ngày Đinh Dậu vào ngày 01/11/2018 dương lịch, tức ngày 24/09/2018 âm lịch. Giờ hoàng đạo tốt để đổ trần làm mái: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Thứ ba ngày Nhâm Dần vào ngày 06/11/2018 dương lịch, tức ngày 29/09/2018 âm lịch. Giờ hoàng đạo tốt để đổ trần làm mái: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Thứ năm ngày Giáp Thìn vào ngày 08/11/2018 dương lịch, tức ngày 02/10/2018 âm lịch. Giờ hoàng đạo tốt để đổ trần làm mái: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ bảy ngày Bính Ngọ vào ngày 10/11/2018 dương lịch, tức ngày 04/10/2018 âm lịch. Giờ hoàng đạo tốt để đổ trần làm mái: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Chủ nhật ngày Đinh Mùi vào ngày 11/11/2018 dương lịch, tức ngày 05/10/2018 âm lịch. Giờ hoàng đạo tốt để đổ trần làm mái: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ tư ngày Canh Tuất vào ngày 14/11/2018 dương lịch, tức ngày 08/10/2018 âm lịch. Giờ hoàng đạo tốt để đổ trần làm mái: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Cách xem ngày tốt đổ trần, lợp mái tháng 11 năm 2018

Thứ bảy ngày Quý Sửu vào ngày 17/11/2018 dương lịch, tức ngày 11/10/2018 âm lịch. Giờ hoàng đạo tốt để đổ trần làm mái: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ ba ngày Bính Thìn vào ngày 20/11/2018 dương lịch, tức ngày 14/10/2018 âm lịch. Giờ hoàng đạo tốt để đổ trần làm mái: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ năm ngày Mậu Ngọ vào ngày 22/11/2018 dương lịch, tức ngày 16/10/2018 âm lịch. Giờ hoàng đạo tốt để đổ trần làm mái: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Thứ sáu ngày Kỷ Mùi vào ngày 23/11/2018 dương lịch, tức ngày 17/10/2018 âm lịch. Giờ hoàng đạo tốt để đổ trần làm mái: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ bảy ngày Canh Thân vào ngày 24/11/2018 dương lịch, tức ngày 18/10/2018 âm lịch. Giờ hoàng đạo tốt để đổ trần làm mái: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Thứ hai ngày Nhâm Tuất vào ngày 26/11/2018 dương lịch, tức ngày 20/10/2018 âm lịch. Giờ hoàng đạo tốt để đổ trần làm mái: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ năm ngày Ất Sửu vào ngày 29/11/2018 dương lịch, tức ngày 23/10/2018 âm lịch. Giờ hoàng đạo tốt để đổ trần làm mái: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Hi vọng những thông tin trên sẽ cung cấp cho bạn những ngày giờ tốt nhất để bạn đưa ra được ngày tốt, giờ đẹp giúp bạn may mắn trong cuộc sống, làm ăn.

Xem thêm: Cách chọn tuổi xông đất đầu năm Kỷ Hợi 2019